Verdier

Nordisk ulv har fire kjerneverdier vi jobber etter. Gjennom disse verdiene har vi etablert et godt rykte og er Nordens største organisasjon for beskyttelse av rovvilt.

 

Rettferdighet

Vi jobber for en rettferdig behandling av rovvilt i Norden. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for en rettferdig naturforvaltning som ivaretar bøndenes interesser, men samtidig sikrer ulvens livsgrunnlag. Vi ønsker rettferdige og varige løsninger for alle parter slik at ulven kan leve i fred.

 

Integritet

Vi er en seriøs organisasjon som bruker dialog som verktøy i vårt arbeid. Vi har en åpen agenda og alle parters interesser skal ivaretas. Vi er en uavhengig organisasjon og ønsker kun å fremskaffe gode og varige løsninger.

 

Ekspertise

For å finne de beste løsningene er politikere avhengige av å ha korrekt informasjon og ekspertise tilgjengelig. Gjennom grundig kartlegging legger vi frem den siste informasjonen og sørger stadig for å holde alle parter oppdatert med den beste kunnskapen.

 

Samarbeid

To hoder tenker bedre enn ett, og denne filosofien benytter vi oss av i vår innsats for å ivareta nordisk ulv. Den eneste måten vi kan finne løsninger som fungerer for alle parter er ved å jobbe sammen, heller enn mot hverandre.

 

Visjon

 

Vi ønsker en mangfoldig norsk natur der alle deler av næringskjeden er ivaretatt. Vi vil at man i Norden skal kunne ha muligheten til å se alle de praktfulle rovviltdyrene vi har. For å ivareta denne muligheten er vi avhengige av dialog, samarbeid og handlekraft. Som land er vi pliktige til å gjøre vårt ytterste for å bevare de naturlig tilhørende artene vi har igjen. Ulven er en viktig del av norsk naturhistorie og av vårt økosystem. Gjennom økosystemet er naturen selvregulerende, og samfunnet bør derfor sørge for minimere sin innvirkning på dette økosystemet. Vi kan ikke forutse alle konsekvensene ulvens utryddelse ville hatt for naturen og samfunnet. Derfor bør vi ivareta naturen og la den gå sin naturlige gang slik at vi kan beholde en mangfoldig, frisk og naturlig fauna.