Ulvens motstandere i Norge

Motstandere av ulv befinner seg stort sett i distriktsnorge, og det er også her de fleste ulovlige drap på ulv finner sted.

Motstanderne begrunner dette med at ulven utgjør et stort problem ved at den dreper bøndenes dyr og dermed koster bøndene mye penger. Det er nok ingen som ønsker at bønder skal lide økonomisk på grunn av ulven, men for å finne bærekraftige løsninger må vi samarbeide heller enn å ta loven i egne hender.

Gjennom spørreundersøkelser som har blitt gjennomført viser det seg at de som er imot å bevare ulven i større grad motsetter seg myndighetenes naturforvaltning enn ulven i seg selv. Regelverket gjør at bønder som opplever tap av dyr til ulv ikke kan ta i bruk effektive virkemidler for å hindre videre tap av dyr. Ved å restrukturere naturforvaltningen og implementere bedre løsninger for forflytting av ulvebestanden kan vi sørge for å bevare ulvens plass i norsk natur. Vi må finne bedre løsninger for å tilfredsstille alle parter slik at hverken ulver eller bønder lider av ulvens tilstedeværelse. Ved å flytte på ulvebestanden kan man potensielt gi ulven et naturlig territorium der den kan leve fritt uten at den er til bry for andre.

WWF arbeider for en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene. Dette håper vi at kan bidra til  bevaringen av de store rovdyrene, og spesielt ulven. WWF skriver at totalt 650 000 medlemmer fra 21 forskjellige miljøorganisasjoner krever en felles forvaltning for å bevare rovdyrene, og aller mest haster det for ulven. Mens dagens bestandsmål i praksis fungerer som maksimumsmål mener organisasjonene at dette må endres til minimumsmål. Med dette mener de at vi må sørge for å holde bestanden oppe heller enn å hindre den fra å bli for stor.