Nordisk ulv ble opprettet i 2001 av Ulf Vargåsen og Bjørn Bjørnsson som en uavhengig organisasjon. Vi er en organisasjon som kjemper for rovdyrenes, og spesielt ulvens overlevelse i Norge og resten av Norden. Vi jobber for å bedre samarbeidet med alle parter i saken for å fasilitere løsninger som gagner alle, men aller mest ulven.

 

I dag er vi 27 ansatte hvorav 13, holder til i Norge. I Sverige har vi 7 ansatte med kontor i Mora. I Danmark har vi 2 ansatte med kontor i Aalborg, og i Finland jobber de siste 5 ansatte fra kontoret i Kuopio.

 

Som en del av den nordiske regionen er det ikke mulig for Norge å ivareta ulvebestanden alene. Store deler av bestanden streifer på tvers av landegrenser og dette resulterer i at de nordiske landene må samarbeide om å finne de beste løsningene. Når dyr settes ut i Sverige for så å bli skutt når de krysser over til Norge er det skadelig for naturen og det er derfor nødvendig å finne løsninger som kan fungere på et regionalt plan heller enn et nasjonalt plan.

 

Seks av våre ansatte i Norge holder til i vårt hovedkontor i Oslo. De resterende 7 arbeider over hele Norge, men er basert i Elverum. Selv om mye av arbeidet foregår i samarbeid med politikere i Oslo er det viktig at våre ansatte også ute i distriktene store deler av året for å kartlegge problemene og for å finne potensielle løsninger. Lokale politikere er viktige støttespillere for oss da de har kunnskap om lokalområdene vi er avhengige av for å finne bærekraftige løsninger.

 

Mye av vårt arbeid går ut på å samle informasjon slik at vi kan danne oss et korrekt bilde av situasjonen. Denne informasjonen bruker vi til å fremme forslag på både kommunalt og statlig plan. Den norske stat er pålagt å bevare den norske ulven, men for å lykkes med dette trenger de støtte i distriktene og blant lokale politikere.

 

Det er denne støtten vi arbeider for å skaffe, og som en del av prosessen ønsker vi å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom partene. På denne måten kan ulvens motstandere samarbeide med politikerne for å arbeide frem planer som gjør alle fornøyd, heller enn at partene arbeider mot hverandre.
Med våre fire avdelinger i Norden samarbeider vi systematisk for å få samkjørt naturforvaltningspolitikken i regionen. Vi finansieres av donasjoner fra samarbeidspartnere og andre private velgjørere som ønsker en mangfoldig natur.

Her kan du lese om vår sponsor:
leovegas