Ulven spiller fortsatt en rolle i Norge og til tross for at den iblant spiser sau og byr på utfordringer for landbruket fortjener den en plass i Norges natur. Utryddelsen av ulv vil ha store konsekvenser for resten av faunaen da det vil bli en ukontrollert økning i bestanden til andre arter. Den norske stat har satt mål for hvor mange ulver som skal få leve i norsk natur. Dette bidrar til å bevare ulvens plass i næringskjeden, og dens rettmessige plass i naturen.

Det er få dyr i Norge som regnes som eksotiske, men de fleste nordmenn anser ulv og bjørn for å være eksotiske. De har en spesiell rolle i norsk natur og tilfører en slags villskap som skaper både turisme og naturglede. Flere steder i midtnorge kan man dra på både ulvesafari og bjørnesafari, noe som tyder på at folkets fascinasjon for dyrene ikke har forsvunnet. Den konstante utbyggingen av urbane områder går dog utover territoriene til ulven og gjør at ulven oppholder seg i områder nærmere de større byene. Dette skaper frykt hos noen da de ikke ønsker å ha et vilt dyr i hagen. Heller enn å la denne frykten rettferdiggjøre ulovlig jakt bør befolkningen informeres om årsaken til dette, samt tilgjengelige løsninger. Årsaken er at befolkningen har fratatt ulven store deler av naturen gjennom utbygging, og dermed redusert dens matkilde. Vi mener den beste løsningen på dette vil være å flytte familiegruppene til avsidesliggende områder. På denne måten får ulven beholde sin plass i norsk natur samtidig som at befolkningen bevarer sin mulighet til å få oppleve synet av rovdyrene.

Ulven har en naturlig tilhørighet i norsk natur og store deler av landet er gode leveområder for ulven. Ulven hører til på toppen av næringskjeden og spiller derfor en ytterst viktig rolle, nemlig å bevare økosystemet vårt. Det er ulven som regulerer bestanden av hjort, rev og flere andre dyr. Uten rovdyret på toppen av næringskjeden vil bestanden av disse dyrene vokse ukontrollert og medføre uforutsette konsekvenser.
Som alle levende vesener har ulven en egenverdi. Den hører naturlig til i vårt land, vår fauna og vårt økosystem. Det vil ikke være riktig om vi skulle fjernet en viktig del av norsk natur. Samfunnets vekst har ført til endringer i naturen, men det bør være et mål å tilpasse oss for å finne løsninger.

Ulvens største motstandere i Norge er bønder som lever av dyrene sine, men som har lidd tap fordi ulven har drept noen av dyrene. Dette er igjen en konsekvens av at urban og suburban utbygging har sørget for færre matkilder for ulven. Selv om det er forståelig at de utsatte bøndene ønsker problemet fjernet har vi, som tross alt også er en del av norsk fauna, et ansvar for å løse problemet på en måte som ikke innebærer utrydding.

Så hvem er vi?